Woningen op plek Jeugdhuis Melderslo

Op de plek van het voormalige Jeugdhuis in Melderslo, aan de Koppertweg, zijn plannen voor woningbouw. De gemeente Horst aan de Maas wil er zes huurwoningen gaan realiseren.

Het Jeugdhuis werd in 1970 geopend en deed jaren dienst als onderkomen van de plaatselijke K.P.J. Voorheen stond op deze plek een aardappelbewaarplaats van de Boerenbond, in de volksmond ook wel bekend als het ‘Petattehuuske’ (bron: Geschiedenis Melderslo). Na de Tweede Wereldoorlog werd het tijdelijk gebruikt als noodlokaal voor de lagere school. In 2019 werd het Jeugdhuis gesloopt.
De gemeente wil nu op deze plek zes woningen gaan realiseren. Volgens de ingediende plannen komt er op het terrein een hoofdwoning met daarachter een schuur. In de hoofdwoning worden twee woningen gerealiseerd en in de schuur komen de vier overige huizen. Aan de noordzijde komt een erf met een ontsluiting op de Koppertweg en ruimte voor parkeren, groenvoorzieningen en waterberging. De woningen kijken aan de voorzijde uit op het erf, aan de achterzijde komt voor elk een tuin. De nieuwe woningen zullen volgens de gemeente voor wat betreft goot- en bouwhoogte aansluiten bij de al bestaande huizen in de omgeving, waarbij de maximum goot- en bouwhoogte zijn vastgelegd op respectievelijk 6 en 9 meter. “ Met de ontwikkeling wordt een lege plek in een bestaande woonstraat ingevuld, hetgeen een stedenbouwkundig wenselijke ontwikkeling is”, aldus de gemeente. “Er zijn dan ook geen negatieve stedenbouwkundige of ruimtelijke effecten voor de omgeving te verwachten en de woningen worden goed ingepast in de omgeving.”
Er komen per woning twee parkeerplaatsen, die worden aangelegd op het erf. De definitieve vormgeving en ligging van de parkeerplaatsen worden nog uitgewerkt in het definitieve bouwplan.
Volgens het geldende bestemmingsplan is de woningbouw niet mogelijk. Er is daarom een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Hier kan tot 9 juli een zienswijze op worden ingediend.