Weisterbeek blijft op huidige locatie

Gemeente Horst aan de Maas en Dynamiek Scholengroep geven de voorkeur aan (ver)nieuwbouw van OBS Weisterbeek in Horst op de huidige locatie. Dat bleek tijdens de themabijeenkomst voor de raad dinsdag 23 juni over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).

Het huidige IHP loopt tot 2022 en wordt de komende tijd geactualiseerd. Waar het merendeel van de scholen volgens de prognoses de komende jaren een daling in het aantal leerlingen ziet, stijgt naar verwachting het leerlingenaantal van de Weisterbeek. De school heeft zelfs al twee keer een stop op de aanmeldingen moeten zetten. Eerder werd onderzocht of de school naar het Junior College in Horst kon verhuizen, dat stuitte echter op weerstand van onder andere de school zelf. Ook de gemeenteraad zag dit niet zitten. Tijdens de themabijeenkomst bleek dat er nog meerdere locaties de revue zijn gepasseerd. Zo is er onder meer gekeken naar de locatie van zwembad De Berkel, mocht dit worden verplaatst, en vrijkomende particuliere locaties zoals dat van modecentrum Theelen. De huidige plek blijft echter de voorkeur houden, benadrukte Dorien Sommers van het College van Bestuur van Dynamiek Scholengroep. “De leerlingen verdienen goede onderwijshuisvesting. We hebben daadkracht nodig. Hoe sneller de schop in de grond kan gaan voor de Weisterbeek, hoe beter. De huidige locatie is de beste oplossing. De Weisterbeek is en blijft daarmee een centrumschool.”
Wethouder Han Geurts liet desgevraagd weten dat het nog niet duidelijk is of er een compleet nieuwe school wordt gebouwd of dat het huidige gebouw wordt verbouwd. “Nieuwbouw zou het makkelijkste zijn, maar daar hangt ook het grootste kostenplaatje aan.” Op de vraag van Jeroen Brouns (Essentie) of er genoeg centen zijn voor de ambities, antwoordde de wethouder dat hij hoopte dat de centen de ambitie kunnen volgen. Als de gemeenteraad de plannen goedkeurt, kan naar verwachting in 2023 met de bouw worden gestart.
Naast de Weisterbeek, zijn er ook plannen voor de basisscholen in Kronenberg en Sevenum. De drie Sevenumse basisscholen, de Horizon, de Krullevaar en de Dobbelsteen, worden samengevoegd op één vestiging. Dynamiek Scholengroep, Akkoord-PO en de gemeente geven daarbij de voorkeur uit voor de locatie D’n Eigen, waar nu de Horizon en de Krullevaar al zijn gevestigd. Voor basisschool De Kroevert in Kronenberg zijn aanpassingen aan het gebouw nodig, waaronder het aanpassen van de binnengevels.