Gemeente komt 2,8 miljoen tekort

De gemeente Horst aan de Maas komt de komende jaren structureel 2,8 miljoen euro tekort. Dit tekort komt onder andere doordat de gemeente minder geld krijgt van het Rijk en omdat gevolgen van de coronacrisis op langere termijn nog niet duidelijk zijn.

De gemeente Horst aan de Maas krijgt komende jaren te maken met zwaar tegenwind, zegt wethouder Thijs Kuipers. Door een herverdeling van het Gemeentefonds gaat de bijdrage van het Rijk fors omlaag. Ook krijgt de gemeente minder geld voor het verstrekken van uitkeringen. Daarmee loopt het tekort in 2021 op naar 1,1 miljoen euro. De verwachting is dat dit oploopt naar 1,8 miljoen euro in 2024. Maar ook de gevolgen van de coronacrisis en de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof hakken in de begroting, waardoor het gat groeit naar een structureel tekort van 2,8 miljoen euro. Kuipers: “De bijdrage uit het Gemeentefonds is de helft van onze inkomsten. Door een herverdeling gaat er de komende jaren minder naar plattelandsgemeenten. We zijn niet de enige gemeente die hier de gevolgen van ondervinden. We krijgen aan de ene kant steeds meer taken toegeschoven door het Rijk, maar aan de andere kant worden we afgeknepen. Dat maakt het voor ons onmogelijk om onze verantwoordlijkheden uit te voeren. En dan weten we nog niet wat de gevolgen van de recessie zullen zijn.”

SAAM
Volgens Kuipers kan het College van B&W 1,8 miljoen euro bezuinigen, door bijvoorbeeld projecten uit stellen of door de financiële bijdrage te heroverwegen. Dit geldt voor projecten als de herontwikkeling van Horst-centrum en sportpark SAAM in Meterik en het budget voor de Gezondste Regio. Ook bewonersinitiatieven hoeven voorlopig niet op hoge bijdrages te rekenen. Kuipers: “Daar gaan we terughoudend mee om. Maar ook de eigen organisatie wordt niet ontzien. Denk bijvoorbeeld aan het niet verlengen van tijdelijke contracten of vrijgekomen functies die niet worden ingevuld.”
Er blijft dan nog 1 miljoen euro over waarvoor de wethouder geen idee waar hij deze vandaan moet halen. “Maar het gaat zeker pijn doen, dat is duidelijk.” Zo sluit hij een verhoging van de Onroerendezaakbelasting (OZB) niet uit. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk waarop bezuinigd kan worden.

Grens
Kuipers: “We zijn we in control, maar we maken ons ernstige zorgen. We willen ervoor zorgen dat de kwaliteit van de voorzieningen overeind blijft, er zit een grens aan wat mogelijk is. Ik ga ervan uit dat die 2,8 miljoen haalbaar is, de nood is echter wel hoog.”
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 7 juli over de kadernota en de begroting.

Tekst: Marieke Vullings