BiblioNu wil geen lening aangaan voor transitiebijdrage

BiblioNu ziet niets in de splitsing van de transitiebijdrage van gemeente Horst aan de Maas in een deel subsidie en deel lening. Eerder heeft het College van B&W laten weten dat zij een eenmalige subsidie van 30.000 euro verleent en een lening verstrekt van 30.000 euro. In een brief aan het college uit directeur-bestuurder Fons Steggink ongenoegen over dit voorstel.

Het college heeft voorgesteld dat de lening wordt omgezet naar een subsidie als BiblioNu heeft voldaan aan de voorwaarden om voordelen te halen uit de samenwerking met verschillende partijen in het toekomstige onderkomen van de bieb in ’t Gasthoês in Horst. De bedoeling is dat BiblioNu in ’t Gasthoês gaat samenwerken met zoveel mogelijk andere partners die zich in het pand vestigen. Door deze samenwerking moet de bibliotheek per jaar 75.000 euro besparen. Als dit doel in 2021 wordt behaald, kan de lening van 30.000 euro worden omgezet in een subsidie.

Risico
Volgens BiblioNu is het nu nog niet in te schatten waar die samenwerkingsvoordelen uit kunnen bestaan. Zij wil dan ook niet het risico lopen dat ze de lening niet kan terugbetalen. In de brief aan het college schrijft de bieb dat ‘De taakstelling en eventuele halvering van de transitiebijdrage kan leiden tot een verdere uitholling van het bibliotheekwerk.’ Dit staat volgens Steggink haaks op de nieuwe gemeentelijke visie voor het bibliotheekwerk. “In de ogen van BiblioNu is het dan ook niet mogelijk om én verder te bezuinigen én tegelijkertijd een vergaande cultuurverandering te implementeren.” Hoewel de directeur ervan uit gaat dat de samenwerking iets gaat opleveren, vindt hij het te voorbarig om een lening te koppelen aan een gezamenlijke taakstelling waarvan de financiële haalbaarheid erg onzeker lijkt.
Tijdens de voorbereidende raadsvergadering van dinsdag 19 mei gaf wethouder Han Geurts aan dat de gemeente niet genoeg middelen heeft om de 60.000 euro in zijn totaal als subsidie te verlenen. Daarom is ervoor gekozen het bedrag te knippen in een subsidie en lening. “Wil de bibliotheek dit niet, dan krijgen ze alleen de 30.000 euro subsidie”, aldus de wethouder. Hij gaat daarover in gesprek met BiblioNu.

Gemeente Venray
Gemeente Venray heeft eerder laten weten 60.000 euro te subsidiëren. Net als gemeente Horst aan de Maas stelt gemeente Venray 30.000 euro direct beschikbaar voor de transitie. Over de tweede 30.000 euro gaat Venray na besluitvorming van de raad van Horst aan de Maas met BiblioNu in gesprek.
De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergadering van dinsdag 2 juni een besluit over het collegevoorstel.

Tekst: Marieke Vullings