Grondwaterpeil herstelt zich

Dankzij de vele regen die in februari is gevallen, herstellen de grondwaterstanden in de provincie zich goed volgens Waterschap Limburg. Toch worden sommige plekken extra in de gaten gehouden, omdat daar het grondwater nog te laag of juist verhoogd is.

Vorige maand is er volgens cijfers van het waterschap 145 millimeter neerslag gevallen. Bijna drie keer zoveel als de 55 millimeter die normaal valt. Dat heeft ervoor gezorgd dat de grondwaterstanden in de provincie zich goed herstellen. "Als gevolg van het extremere weer met droge zomers met hitterecords, en de droge winters in 2018 en 2019, waren de grondwaterstanden door de hele provincie steeds verder weggezakt", aldus het waterschap. Ze heeft daarom de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om de grondwaterstanden aan te vullen, legt ze op haar website uit. "Maatregelen die in het teken stonden van water langer vasthouden, zodat het water in de bodem infiltreert en het grondwater wordt aangevuld. Door de hoeveelheid neerslag die er in de winter en met name in februari is gevallen, zijn de grondwaterstanden aanzienlijk verbeterd ten opzichte van dezelfde periode in 2018 en 2019."

Beetje stijgen
De grondwaterstand is volgens Waterschap Limburg echter nog niet overal op het normale peil, met name op hoger gelegen zandgronden in Midden- en Noord-Limburg. "Daar moet het grondwater nog een 20 tot 50 centimeter stijgen om op het normale peil te komen." Uit een kaartje van het waterschap is op te maken dat, op basis van de meest recente gegevens, het grondwater in de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray op de meeste plaatsen weer normaal is.

Met automatische meetapparatuur worden door het waterschap voortdurend de Limburgse beken in de gaten gehouden. Ieder kwartier worden de waterstanden gemeten door middel van een meetbuis waarin een elektronische meter hangt. De standen zijn online via de website van het waterschap in te zien.

Het grondwaterpeil bij de Everlose Beek in Maasbree is bijvoorbeeld verhoogd. Daar dreigt, volgens informatie van het waterschap, wateroverlast. Ook meten peilbuizen, die de stijghoogte van het grondwater meten, op verschillende plekken in Griendtsveen, Ysselsteyn, Sevenum, Kronenberg, America en Horst dat het grondwater hoger staat dan normaal. Ondanks dat het water daar geen problemen veroorzaakt, is het waterschap extra alert op de hoogte ervan.

Juiste periodes neerslag
De komende weken wordt door het waterschap gewerkt aan het zo lang mogelijk vast kunnen houden van water, meldt Har Frenken van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. "Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te kampen met droge zomers met hevige temperaturen en extreme piekbuien. Het is van belang dat we juist in de periodes dat we neerslag hebben, er alles aan doen om het water te bufferen om het grondwater aan te vullen." Het waterschap gaat daarom terughoudend om met het verlagen van stuwen, zodat het water zoveel mogelijk in de grond kan trekken. "Het waterschap vraagt agrariƫrs om te wachten met het bewerken van percelen tot deze droog genoeg zijn", aldus Frenken. "Te vroeg berijden van natte percelen leidt bovendien tot structuurbederf in de bodem, waardoor neerslag moeilijker de bodem kan indringen en er sneller wateroverlast ontstaat."