Kronenbergers niet blij met 40 meter hoge zendmast

Een zendmast van zo’n circa 40 meter hoog. Die komt op een perceel te staan aan de Reindonckweg, dicht bij het woonhuis van Ben Donders en andere omwonenden uit Kronenberg. En daar zijn zij niet blij mee.

Want naast horizonvervuiling, vrezen Donders en de buurt voor de gezondheid van de bewoners binnen het stralingsgebied. “De zendmast gaat 5G uitzenden”, legt de Kronenberger uit. “Het is nog onbekend of deze soort straling schadelijk is, of niet. Het gevaar is dat straling niet te zien is. Ook mogen in de toekomst andere providers antennes in deze mast plaatsen, ook voor opvolgende technieken 6G, 7G, waarover nu nog niets bekend is. Daarnaast ligt de helft van de kern van Kronenberg binnen 500 meter van de mast, met als ‘epicentrum’ de Reindonckweg en Heuvelsestraat.”

Onverwacht
Over de manier hoe het contact tussen het verantwoordelijke netwerkbedrijf KPN en de buurt eerder verliep, is Donders niet blij mee. “Er was geen contact. KPN heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om de zendmast te plaatsen en die lag een tijdje ter inzage. Per toeval vernamen de buurtbewoners van de vergunning in de HALLO. Als wij dit niet hadden gezien, had KPN gewoon vrij spel gehad. Inmiddels zijn we in gesprek met het netwerkbedrijf.” Donders vindt ook dat de gemeente hierin een rol had moeten spelen. “We begrijpen dat als je een omgevingsvergunning aanvraagt de buurt niet hoeft in te lichten, maar bij dit soort grote projecten, die veel inwoners aangaat, vinden we het eigenlijk logisch om toch wat van het plan te laten weten.”

Dialoog
Gemeente Horst aan de Maas wilde zich niet in de discussie mengen en verwees Donders door naar KPN. Donders: “Wel is met de gemeente afgesproken dat KPN verplicht een omgevingsdialoog moet organiseren, anders mag de zendmast er niet komen.” Hierin kunnen omwonenden tips doorgeven en hun kritiek uiten over de mast. Wanneer deze dialoog plaatsvindt, is nog onbekend. “Gezien de recente ervaringen met omgevingsdialogen, bijvoorbeeld over inzake van migrantenhuisvesting, staan we hier toch enigszins sceptisch tegenover”, zegt Donders. “We hopen dat KPN wat met de opmerkingen gaat doen. Er zijn naar onze mening andere, betere plekken om de zendmast te plaatsen.” Maar Donders schetst ook niet tegen een zendmast te zijn: “Er zijn veel inwoners van Kronenberg die een slecht bereik hebben met hun mobiele telefoon. Dan is een mast wel erg fijn.”

Alternatieven
Donders haalt een kaart via een Google Earth tevoorschijn. “Kijk, ik heb even wat onderzoek gedaan”, vervolgt hij. Op een plattegrond met satellietbovenzicht heeft Donders verschillende kringen getekend. “De blauwe kringen zijn de zendmasten die al in de omgeving liggen met het bereik van alle straling. De rode kringen zijn die op de Reindonckweg, maar ook een alternatief.” Want Donders heeft een andere mogelijke bestemming gevonden, waar de zendmast voor minder overlast zou kunnen zorgen. “Bij sportpark de Heesbergen in Kronenberg”, zegt hij. “Daar wonen veel minder mensen in het gebied. Daarnaast bereik je een groot gebied, net zo groot als die op de Reindonckweg. Ik ben benieuwd hoe KPN hier tegenaan kijkt en of zij überhaupt onderzoek naar andere mogelijk nog betere locaties hebben gedaan.” Ook komt Donders met een tweede voorstel. “Zoals op het dak van Toverland”, vraag hij zich af. “Daar zijn nu masten van circa 5 meter hoog geplaatst op de daken van de bestaande gebouwen. Wellicht is het bereik van een dergelijke oplossing ook voldoende en kan ook de straling beperkt worden.”

Momenteel is het dus vooral afwachten op het omgevingsgesprek van KPN. Donders hoopt op medewerking vanuit het netwerkbedrijf en dat de gemeente toch nog een regierol neemt. “Dat zou mooi zijn. Ik hoop dat we samen tot een goede oplossing kunnen komen.”

Tekst: Niels van Rens