‘Wat kunnen de dorpen aan?’

Voordat er een nieuw beleid kan komen voor de huisvesting van arbeidsmigranten, moet eerst duidelijk zijn hoeveel er hier verblijven. Dat was de conclusie van de thema-avond van de gemeenteraad van Horst aan de Maas over short stay huisvesting, dinsdag 9 oktober in het gemeentehuis in Horst.

De huisvesting van arbeidsmigranten, zowel tijdelijk als voor mensen die zich hier willen vestigen, blijkt een lastig onderwerp te zijn. De vraag aan de gemeenteraad is: waar moet deze aan voldoen? In elk geval niet met vier mensen op één kamer, zegt Greg Czerwinski van Regionale Adviesraad Arbeidsmigranten. “Vaak zijn dit vreemden voor elkaar en dan worden ze bij elkaar geplaatst, in een ruimte waar bijna geen privacy is.” Czerwinski is één van de sprekers deze avond. Hij geeft aan geen voorstander te zijn van grootschalige huisvesting ver van het dorp, om zo een ‘kampgevoel’ te vermijden. Ook pleit hij ervoor om werk en wonen te scheiden: “Als je dan je werk zou kwijt raken, ben je ook je bed kwijt.”

Dat arbeidsmigranten nodig zijn, blijkt onder andere uit het verhaal van Edwin van Rensch van Christiaens Group in Horst. “Het is heel moeilijk om aan technisch personeel te komen. We hebben ongeveer 180 medewerkers, waarvan zo’n 40 arbeidsmigranten zijn. Zonder hen zouden we de anderen niet aan het werk kunnen houden.” Lottie van Gerven van Work & Stay huisvest 750 mensen in Maasbree. Volgens haar ervaart de buurt geen grote problemen, met uitzondering van de hoeveelheid zwerfvuil bij het complex. “Wij houden constant de vinger aan de pols. We zorgen ervoor dat er 24 uur per dag toezicht is.”

In Tienray zijn de inwoners inmiddels gewend aan de rode fietsen van uitzendbureau Sun-Power en de Poolse kentekens. Op het bedrijventerrein in het dorp zijn zo’n 250 mensen gehuisvest in een complex van het uitzendbureau. Dat is ook wel het maximale dat op een plek kan wonen, vindt Linda Schevers van het Dorpsoverleg Tienray. Zij heeft dan ook een aantal tips als het gaat om huisvesting van arbeidsmigranten. “Het is belangrijk dat er duidelijke huisregels zijn voor de bewoners. Net als een goed beheer en toezicht. Leg afspraken vast in de vergunning. Zorg verder voor voldoende parkeergelegenheid en wees als bedrijf transparant over je plannen.” Ze laat weten dat de meerderheid van het dorp ‘vrede heeft’ met de arbeidsmigranten. Die opmerking roept vragen op bij de SP. “Is het ideaal wanneer mensen zeggen dat ze er vrede mee hebben?” merkt Bart Cox op. “Dat betekent dus niet dat de mensen tevreden zijn.” Zijn partijgenoot Sonja van Giersbergen vraagt zich af of er geen grenzen zijn aan de groei van een dorp. “Wat kunnen de dorpen aan?” De raadsleden zijn het er over eens dat maatwerk nodig is. “We moeten vaststellen wat we aankunnen en wat we willen. Het is goed om daar regionale afspraken over te maken”, zegt Jim Weijs van D66+GroenLinks.

Ook is het van belang dat duidelijk is hoeveel arbeidsmigranten er daadwerkelijk tijdelijk verblijven in Horst aan de Maas, vindt de raad  Wie hier vier maanden of langer verblijft, hoeft zich namelijk pas in te schrijven bij de burgerlijke stand  Goede registratie is daarom belangrijk, zegt Czerwinski. Patrick Meerts van FNV voegt toe: “Je kunt namelijk geen beleid maken, als je niet weet om hoeveel mensen het gaat.”

De thema-avond was een eerste aanzet voor nieuw gemeentelijk beleid met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten.