Meer kunst en cultuur in het onderwijs

Gemeente Horst aan de Maas wil meer inzetten op kunst en cultuur in het onderwijs. Beter samenwerking tussen het onderwijs en de culturele sector moet daarvoor zorgen. Dat staat in het nieuwe kunst- en cultuurbeleid van de gemeente.

Het nieuwe beleid bestaat uit drie onderdelen: cultuur ontdekken en ontwikkelen, gröts op ozze cultuur en cultuur doet, cultuur ontmoet, cultuur werkt. Met het nieuwe beleid wil de gemeente meer gaan investeren in de kunst en cultuur. Zo wordt onderzocht of er één gezamenlijk digitaal platform kan worden ontwikkeld. Ook wil de gemeente festivals en evenementen beter ondersteunen, door regeldruk aan te pakken. Daarnaast wil zij het mogelijk maken dat iedereen mee kan doen aan kunst en cultuur. De gemeenten richt zich daarbij vooral op kinderen. Er wordt ingezet op muziek- en cultuureducatie in het basisonderwijs en op het deskundiger maken van leerkrachten. “Het college is trots op de lokale cultuur en steunt daarom talent van eigen bodem én grote en kleine evenementen die Horst aan de Maas op de kaart zetten”, aldus de gemeente. “Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling en gezondheid van inwoners. Daarom zorgen culturele organisaties, verenigingen en vrijwilligers samen met de gemeente voor een laagdrempelig aanbod zodat iedereen mee kan doen.”