Starter wacht op koopwoning in eigen dorp

Starters blijven liever wachten op een koopwoning in hun eigen woonplaats, dan dat ze een huis kopen in een ander dorp. Om ervoor te zorgen dat ze die kans krijgen, moet er meer in de kernen worden gebouwd en gekeken worden naar andere oplossingen, zoals het verbouwen van kantoorpanden. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau TipHorstaandeMaas onder inwoners van Horst aan de Maas.

Ruim de helft van de inwoners van Horst aan de Maas is niet tevreden over het woningaanbod in zijn of haar dorp, blijkt uit het onderzoek. Vooral het aanbod aan starters- en seniorenwoningen is te klein, vindt 59 procent. “Er is veel vraag naar betaalbare woningen voor starters”, merkt een van de ondervraagden op, “het lijkt op een wedstrijd om een vrijkomende woning te bemachtigen.” Een inwoner van Lottum geeft aan: “In Lottum zijn nauwelijks mogelijkheden voor de jeugd. Er zijn geen bouwmogelijkheden en nauwelijks aanbod in bestaande huizen. Grondprijs is voor Lottum veel te hoog, gelijk aan Horst , echter nauwelijks voorzieningen Lottum. Jeugd vertrekt waardoor leefbaarheid van het dorp snel achteruit holt.” Meer bouwen is dan ook het credo. Niet alleen (goedkope) huurwoningen, maar ook koopwoningen. “Als ouderen een huurwoning betrekken, kunnen de jongeren gaan kopen. Win-winsituatie. Nu blijven ouderen nog vaak zitten omdat er onvoldoende huurwoningen (met tuintje) beschikbaar zijn. En dat zorgt voor een opstopping. Jongeren kunnen niet kopen en de markt ligt stil”, zegt iemand.

Kantoorpand
Gemeente Horst aan de Maas voerde vorig jaar een woonbehoefteonderzoek uit en sprak daarbij met inwoners van alle kernen. Daaruit bleek dat starters liever kopen dan huren en in hun eigen dorp willen blijven. Dat blijkt ook uit het onderzoek van TipHorstaandeMaas. Starters wachten liever op een koopwoning, dan dat ze gaan verhuizen naar een ander dorp.
In de gemeente zijn momenteel verschillende initiatieven waarbij leegstaande kantoorpanden worden omgebouwd tot een appartementencomplex. Zo komt er een nieuwe bestemming voor het voormalige kantoor van Rabobank Horst Venray aan de Spoorweg in Hegelsom. 88 procent van de inwoners vindt het verbouwen van kantoorpanden naar woningen een goede ontwikkeling. Al worden er ook kanttekeningen bijgezet. “Het kantoorpand moet zich wel lenen voor het ombouwen naar appartementen. Zo lijkt mij de ligging van het oude Rabobank-kantoor niet ideaal voor bewoning: vrijwel geen directe voorzieningen in de buurt buiten de school en het station.” Een ander sluit zich daarbij aan. “Ik denk dat het niet goed is dergelijke woningcomplexen toe te staan in een buitengebied louter omdat daar toevallig een leeg pand staat waar geen bestemming voor is. Woningbouw en zeker voor jongeren hoort thuis in een dorp. In het centrum waar alle voorzieningen voorhanden zijn.”