Verenigingen blijven De Wingerd steunen

Gemeente Horst aan de Maas heeft het huurcontract met de huidige exploitant van cultureel centrum De Wingerd in Sevenum met ingang van 23 december dit jaar opgezegd. In een eerste bijeenkomst over de toekomst van De Wingerd in Sevenum op dinsdag 21 januari waren de aanwezige verenigingen juist uitsluitend positief over de huidige uitbater.

Theo en Dian van Gasteren, de huidige uitbaters van De Wingerd, organiseerden deze infoavond voor verenigingen die gebruik maken van het pand. Zij riepen een tijd geleden in een paginagrote advertentie in het lokale blad ’t Klökske de verenigingen op om tijdens deze infoavond alle positieve, maar ook vooral negatieve ervaringen te delen over de samenwerking met De Wingerd. Het huurcontract wordt niet verlengd omdat de gemeente vindt dat de manier waarop het centrum nu wordt geëxploiteerd niet aan de doelstelling voldoet.

Open avond
Ook zou een aantal verenigingen binnen het cultureel centrum negatief zijn over de samenwerking met de familie Van Gasteren. Ook daarom organiseerde het stel deze avond. “Ik hoop dat we vanavond positieve dingen horen, maar vooral ook negatieve”, begon Theo van Gasteren de avond. “Want dan kunnen wij kijken hoe deze punten te verbeteren en wellicht op te lossen. Ik wil een openhartige avond, waar vooral iedereen eerlijk en open is. Alleen dan kunnen wij verder werken, want wij willen op 23 december er niet uit.”

Tevreden
Maar waarop Van Gasteren gehoopt had bleef deels uit. De aanwezige verenigingen waren vooral positief over de samenwerking met de uitbater. Wel ontbrak een groot gedeelte van de gebruikers tijdens de infoavond. Wel aanwezig was vaste onderhuurder KBO Sevenum, Koninklijke Harmonie Unie, koor Die Sevensanghers en Stichting SundayFolk &more. Zij lieten weten positief te zijn. Negatieve reacties bleven uit. Onder andere carnavalsvereniging D’n Ezelskop zou het niet helemaal eens zijn met het beleid van de uitbater. Zij waren echter ook niet aanwezig. Waarom was niet duidelijk.

Niet betrokken
Ook ging het over het niet betrekken van de onderhuurders en Van Gasteren binnen het besluit van de gemeente. Ook de dorpsraad liet weten niet betrokken te zijn geweest. Dat viel bij de aanwezigen niet in goede aarde. “Als er problemen zijn dan gaat de gemeente toch eerst in gesprek met de belanghebbenden voordat je zomaar het huurcontract opzegt?”, vraagt iemand uit het publiek zich af. “Dat zou een normale werkgever ook doen als hij het contract zou opzeggen. Deze beslissing kwam totaal uit de lucht vallen.”

Bom
Peter Lalieu, voorzitter van KBO Sevenum, heeft grote zorgen bij deze beslissing van de gemeente. “Door het huurcontract op te zeggen, legt de gemeente een bom onder het verenigingsleven van Sevenum.” Een andere bezoeker is bang dat de gemeente van De Wingerd een stichting wil maken. “Dat zou funest zijn voor het dorp.” Een stichting drijft namelijk op vrijwilligers en voor de vele activiteiten en verenigingen binnen het centrum moeten deze posten dan worden opgevuld. Dat is volgens hem niet haalbaar.

De grote vragen die aan het eind van de avond blijven hangen zijn wat de gemeente nu van plan is en wat nu precies de redenen zijn om het huurcontract op te zeggen. Want daar is de gemeente nog niet duidelijk over geweest. Deze vragen worden beantwoord op de door de gemeente georganiseerde bijeenkomst op woensdag 12 februari in de raadszaal in het gemeentehuis in Horst.

Tekst: Niels van Rens