Eigenaren 't Beugelke vrezen toekomst na besluit gemeente

Een handhavingsbesluit van gemeente Horst aan de Maas heeft tot gevolg dat Eduard en Esther Janssen waarschijnlijk over een half jaar de deuren van hun partycentrum ’t Beugelke in Melderslo moeten sluiten. Doordat de gemeente het bestemmingsplan niet wil aanpassen, mag er na 21.00 uur geen alcohol mogen worden geschonken.

Het stel nam 12,5 geleden de bestaande beugelbaan aan de Denenweg over en breidde het in de jaren daarna uit tot een partycentrum met drie zalen. “Toen wij de zaak overnamen, werd de baan door de gemeente gedoogd”, steekt Eduard Janssen van wal. “Wij wilden uitbreiden en voor de juiste vergunningen zorgen.” Bij het aanvragen van de vergunning werd aangegeven dat de zaak tussen 11.00 en 01.30 uur geopend zou zijn. De drank- en horecavergunning werden afgegeven, het bestemmingsplan moest nog wel aangepast worden. “Op het perceel zat de bestemming ‘agrarisch’, dat is toen veranderd in dagrecreatie. Al heeft het wel twee jaar geduurd voordat dit rond was.” De bestemming dagrecreatie betekent dat er tot 21.00 uur alcohol geschonken mag worden. “Wij hebben nadat het bestemmingsplan werd vastgesteld, inderdaad niet meer naar de omschrijving gekeken”, geeft Janssen toe. “Dat was ook niet zo slim van ons.” In 2008 stuurde de gemeente een brief dat een aantal zaken die werden aangeboden, zoals het verzorgen van grote feesten, niet volgens de regels waren. “We hebben dit toen meteen aangepast, waarna de gemeente zei: akkoord, ga zo maar verder. Over de openingstijden werd niets gezegd.”

Handhaving
En dat deden Eduard en Esther. De inkomsten van het partycentrum werden in de zaak gestopt, waardoor ze verder kon uitbreiden. “Zelf werk ik er nog twee morgens bij en Esther vier dagen. Ik denk dat we zo’n 2 tot 2,5 ton in de verbouwing hebben gestoken. We zijn gegroeid van 130 vierkante meter naar 490 vierkante meter. Alles werd getoetst en de gemeente heeft ons alle vergunningen verleend. We hoopten dit jaar de verbouwing te kunnen afronden en na 12 jaar eindelijk iets te gaan verdienen.” In mei vorig jaar kreeg het stel echter een brief van de afdeling handhaving. Het bleek dat er feesten werden gegeven waarbij tot ’s avonds alcohol werd geschonken en dat mocht niet. “Er werd zelfs beweerd dat we maar tot 18.00 uur alcohol mochten schenken, maar dat bleek niet te kloppen. Maar het is wel zo dat we na 21.00 uur geen alcohol mogen geven.”

Wakker schudden
Een gesprek met de gemeente volgde, waar hun werd verteld dat de drank- en horecavergunning aangepast moest worden. “Dat was zo gebeurd. Het bestemmingsplan was echter een ander verhaal. De ambtenaar zei zelfs dat als onze zaak in het centrum van Horst had gelegen, er geen probleem was geweest.” Een tijd later kregen Eduard en Esther een brief waarin werd aangegeven dat de gemeente het bestemmingsplan niet zou aanpassen. Een harde klap voor het ondernemerspaar. “Dit betekent dat alle vrijdag- en zaterdagavonden wegvallen. Dat kost ons meer dan 50 procent van de omzet. Ik denk dat we te groot zijn geworden, dat had de gemeente nooit verwacht”, zegt Eduard. “We hadden gehoopt over een paar jaar hier van te kunnen leven. Maar we zijn nu met handen en voeten gebonden. We slapen er allebei slecht van. Ik hoop dat dit artikel de gemeente wakker schudt. We moeten kijken of we er nog iets aan kunnen doen, maar anders vrees ik dat we over een half jaar de boel op slot moeten doen.” Een woordvoerder van de gemeente bevestigd dat er een controle is uitgevoerd en dat daarbij werd geconstateerd dat ’t Beugelke niet voldeed aan het bestemmingsplan. “Er is vervolgens besloten ook geen medewerking te verlenen aan het aanpassen van het bestemmingsplan.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings