Vragen over ontwerp stationsomgeving

Omwonenden van de Stationsstraat in Hegelsom zijn niet blij met het ontwerp voor de herinrichting van het stationsgebied. Zij vinden het geen goed voorstel dat de problemen ook niet oplost. Ook de raadsleden hebben nog vragen bij de plannen. Dat bleek tijdens de voorbereidende raadsvergadering van dinsdag 7 januari.

Het College van B&W maakte voor de kerst bekend dat er toch een fiets- en voetgangerstunnel aan de Stationsstraat in Hegelsom komt. Het definitieve ontwerp gaat uit van de aanleg van een rotonde op de Stationsstraat ter hoogte van het oude Rabobank-gebouw. De Greenport Bikeway wordt doorgetrokken en gaat over in de fietstunnel die onder de Stationsstraat doorschiet. Daarnaast komt er een nieuwe weg van en naar het station. Tijdens de raadsvergadering sprak de heer Linders in namens de omwonenden. Zij zijn niet blij met het voorstel. “Volgens ons is er niet nagedacht over het plan en wordt er nu een ad hoc besluit genomen”, aldus Linders. “De tunnel ligt niet op een logische plek, net als de geplande rotonde. We hebben het idee dat dit plan puur financieel is gestuurd. Wacht op betere tijden zodat er een fatsoenlijk integraal gebiedsontwikkelingsplan kan komen waarvoor wel budget is. Hiermee worden alleen maar pleisters geplakt.” Ook Essentie en PvdA hebben hun bedenkingen bij de tunnel. Kay Thjssen van Essentie: “We moeten voorkomen dat mensen die bij het Citaverde College moeten zijn de Stationsstraat gaan oversteken.” “Voetgangers die moeten oversteken nemen de kortste weg”, meende ook Jan Wijnen van de PvdA. Volgens wethouder Eric Beurskens is daar rekening mee gehouden.

"We gaan maatregelen nemen om mensen te ontmoedigen daar over te steken, zoals het plaatsen van een hoger hekwerk. Daarnaast gaat Citaverde de hoofdingang verplaatsen naar de achterzijde, waar de tunnel op aansluit.” D66+GroenLinks-lid Thijs Lenssen vroeg daarnaast aandacht voor de sociale veiligheid van zo’n tunnel. Wethouder Beurskens gaf daarbij aan dat er verlichting komt in de tunnel. “Maar sociale veiligheid blijft een punt. Er komen echter geen camera’s in de tunnel.”
De gemeenteraad neemt op dinsdag 21 januari een besluit over het ontwerp voor de stationsomgeving.

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: gemeente Horst aan de Maas