Garantstelling college voor glasvezel buitengebied

Het College van burgemeesters en wethouders van Horst aan de Maas heeft een garantstelling toegekend voor aanleg van glasvezel voor BuitenGewoonBereikbaar. Dat betekent dat er een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Horst aan de maas komt te liggen. Dit laat wethouder Han Geurts weten tijdens de voorbereidende raadsvergadering op dinsdag 2 oktober.

“De raad heeft daar eerder al een besluit over genomen, we hebben nu definitief de garantstelling verleend”, vertelt Geurts. “Zij kunnen nu actief aan de slag met de contracten van ondernemers voor het plannen van het werk. Einde 2018, begin 2019 kunnen de eerste kabels de grond in.” Buiten­GewoonBereikbaar is een stichting opgericht door inwoners van Horst aan de Maas met als doel een glasvezelnetwerk te realiseren in de buitengebieden en bedrijventerreinen. De aannemer, de dienstenleveranciers en BuitenGewoonBereikbaar zitten binnenkort aan tafel om de planning af te stemmen en definitief te maken. De vastgestelde planning komt op de website van BuitenGewoon Bereikbaar te staan, zodat inzichtelijk wordt wanneer welk gebied wordt ontsloten. Het netwerk is opgedeeld in vier POP-gebieden. Deze worden achter elkaar aangelegd en geactiveerd. Per POP-gebied wordt er vooraf aan de graafwerkzaamheden een aantal activiteiten georganiseerd, zoals een informatiebijeenkomst.