‘Nietszeggende antwoorden NLW-bestuur’

Anne Thielen, voorzitter van het NLW-bestuur, heeft met een brief op maandag 30 september gereageerd op de onrust die leeft bij de Ondernemingsraad (OR) van de NLW. Ze stelt onder meer de toonzetting van de OR te betreuren en zegt dat de OR het gesprek moet voeren met de nieuwe directeur. De OR vindt de antwoorden nietszeggend. “Opnieuw wordt de verantwoordelijkheid afgeschoven. Wij gaan hier een uitgebreide reactie op geven die naar alle raadsleden gestuurd wordt”, aldus Vic Brouns, voorzitter van de de OR.

Directeur Peter Fleuren vertrekt op dinsdag 15 oktober. Volgens de OR na een vernietigend rapport van twee procesbegeleiders. De bedrijfsbijeenkomst die op 15 oktober georganiseerd wordt, vindt de OR daarom ongepast en moreel verwerpelijk. Het ‘afscheidsfeest’ stond ook niet opgenomen in de begroting voor 2019. “Over de ruggen van de meest kwetsbare in de samenleving je eigen ‘hachje’ redden, dat is moreel zeer laag”, zegt voorzitter van de OR, Vic Brouns. De OR heeft met een brief op dinsdag 17 september aan het bestuur van de NLW, dat bestaat uit negen wethouders van gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray, haar ongenoegen laten blijken over de gang van zaken. Het bestuur gaat in een reactie op de brief niet inhoudelijk in op de veelbesproken bijeenkomst. “Uw verdere opmerkingen over de personeelsavond worden ter kennisgeving aangenomen”, aldus voorzitter van het NLW-bestuur en wethouder van Venray, Anne Thielen.

Projectmanager
Fleuren heeft onlangs Dave Robers als projectmanager aangesteld. De OR stelt dat zij er wettelijk gezien bij betrokken had moeten zijn. “Het is een onwettige en ongepaste aanstelling. Het is een vorm van ‘regeren na je dood’”, stelt de OR die ook zegt dat Thielen in een vergadering op 1 mei heeft toegezegd dat de projectmanager zou vertrekken. Dat wordt bevestigd in een brief van bemiddelaars, die waren aangesteld om de gang van zaken te onderzoeken, aan de OR. “Zowel het werken aan een betere governance (door bestuur) als het zich onthouden van elke actieve bemoeienis met de toekomst van NLW (en daarmee het ontslag van projectmanager Roberts) door de directeur is wat ons betreft niet conform afspraak”, aldus bemiddelaar Hans Hautvast in een brief naar de OR.

Andere lezing
Wethouder Thielen laat in de bief weten een andere lezing te hebben. “De toezegging waar u over spreekt, hebben wij vanuit het Algemeen Bestuur niet geconstateerd en wordt niet door anderen bevestigd. Uw beroep op de Wet op de ondernemingsraden is naar onze mening niet terecht. Dat maakt dat er niet tegemoet gekomen kan worden aan het door u gevraagde handelen in een personeelsdossier”, aldus Thielen in de brief naar de OR.

‘Nietszeggend’
Het bestuur van de NLW verwijst in de brief naar de nieuwe directeur Rob Schmitz en zegt de toonzetting van de OR te betreuren. Vic Brouns stelt dat de antwoorden van wethouderThielen nietszeggend zijn. “Voor de zoveelste keer wordt de verantwoordelijkheid afgeschoven. Al anderhalf jaar worden de problemen genegeerd en de verantwoordelijkheid verschoven. Wij gaan een reactie geven aan alle raadsleden van de drie gemeenten. We betreuren het dat dit op deze manier moet, maar als de verantwoordelijkheid voortdurend wordt weggeschoven, zijn we genoodzaakt écht openheid van zaken te geven”, aldus Brouns. Peter Fleuren was niet bereikbaar voor commentaar.

Tekst: Robert Hesen