6 ton extra nodig voor nieuwe basisschool

De kosten voor de bouw van de nieuwe basisschool bij het sportcomplex Kerkebos in Swolgen vallen 6 ton hoger uit dan in eerste instantie werd geraamd. Dit extra krediet is nodig om de nieuwe school zo energieneutraal mogelijk te bouwen, zodat het voldoet aan de normen van een BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

De gemeenteraad van Horst aan de Maas stelde in december 2017 2.850.000 euro beschikbaar voor de bouw van de basisschool voor Tienray en Swolgen. Basisscholen De Klimboom in Swolgen en de Mariaschool in Tienray zijn momenteel gevestigd in verouderde gebouwen die niet meer aan de kwaliteitseisen voldoen. Daarom werd besloten om de scholen samen te voegen en ze als één kindcentrum te vestigen in een nieuw gebouw, onder de noemer STip, dat bij sportpark Kerkebos in Swolgen moet komen. In eerste instantie was gepland dat de bouw van de nieuwe school in augustus van dit jaar zou beginnen. In mei werd echter duidelijk dat dit niet haalbaar was. Een van de oorzaken van de vertraging was het ontwerp voor het nieuwe gebouw. De kosten om dit gebouw energieneutraal mogelijk neer te zetten, bleken echter te hoog te zijn. Daarom is er een nieuw ontwerp gemaakt. Om aan de normen van een BENG te voldoen is nu een extra krediet van 600.000 euro nodig. In deze kosten is ook de groencompensatie opgenomen.

Tekst: Marieke Vullings