Hegelsom 2.0 in de maak

Dorpsplatform Hegelsom presenteerde op woensdagavond 4 september in Zaal Debije in Hegelsom haar nieuwe dorpsontwikkelingsplan Hegelsom 2019-2025. Het Dorpsplatform wil onder andere een Coördinatiepunt Zorg & Welzijn ontwikkelen zodat alle inwoners van Hegelsom eenvoudiger en sneller geholpen kunnen worden met vragen.

Nieuw is het dorpsontwikkelingsplan van Hegelsom niet. Al eerder was er een dorpsvisie gemaakt. “Maar die is inmiddels verouderd en wat toe aan een herijking”, vertelt Miranda Clabbers, één van de vrijwilligers van Dorpsplatform Hegelsom. “We hebben onlangs een optrommelactie gehad waarbij we een enquête hebben opgesteld onder alle huishoudens van Hegelsom. Het reactiepercentage was 1 op de 3, voor een dorp als Hegelsom zijn dat best hoge cijfers.” De resultaten zijn samengevat in vijf categorieën: zorg & welzijn, jong zijn, wonen, voorzieningen & verenigingen en verkeer.

Uit de categorie zorg & welzijn kwam duidelijk naar voren dat ouderen in het dorp regelmatig eenzaam zijn. “We hadden niet verwacht dat er in een dorp als Hegelsom best veel eenzaamheid voorkomt”, vertelt Clabbers. “Zij hebben onder andere behoefte aan ondersteuning in bijvoorbeeld vervoer naar doktersbezoeken, boodschappen en in contact staan met mensen. Eigenlijk de dagelijkse dingen. Daarom zijn we nu bezig met de opzet van het Coördinatiepunt Zorg & Welzijn. Dit is een plek waar iedereen met vragen terecht kan over zorg en welzijn.” Op maandag 16 september gaat het Dorpsplatform in gesprek met verenigingen hoe zij kunnen meehelpen hierin en daarna zijn ook de directe instanties als huisartsen aan de beurt.

Naast dit platform zijn er zes dorpsambassadeurs aangesteld waar inwoners terecht kunnen voor vragen. Zij gaan onder andere nieuwe bewoners verwelkomen als zij hun koffers neerzetten in hun nieuwe huisje in het dorp. “Ze ontvangen van ons dan een speciale goodiebag”, vertelt Mario van Rens van Dorpsplatform Hegelsom. “Daarna maken we ze wegwijs in het dorp. Zij kunnen met vragen bij één van de ambassadeurs terecht.”

Andere resultaten die uit de optrommelactie kwamen waren meer woningen in Hegelsom, meer activiteiten voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar, betere samenwerking tussen verenigingen in het dorp en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Om deze punten te verwezenlijken is mankracht heel belangrijk. “We hebben tijdens de optrommelactie de Hegelsommers gevraagd of ze interesse hebben om zich meer voor het dorp in te zetten”, zegt Van Rens. “In totaal hebben 101 vrijwilligers zich aangemeld. Daar zijn we best trots op, want dat zijn er best veel. Rond januari 2020 willen we starten en dan kijken we vanzelf wel hoe het loopt. Zo’n coördinatiepunt heeft natuurlijk ook tijd nodig.”