Zorgen om vrachtverkeer in kern

Aanwonenden van de Hoofdstraat in Meerlo zijn het toenemende vrachtverkeer en de daarmee ontstaande verkeersproblemen beu. Met een stickeractie en speciale borden roepen zij chauffeurs op aan hun snelheid te denken.

“Het verkeer op de doorgaande weg in Meerlo, en dan voornamelijk het vrachtverkeer, neemt alleen maar toe”, licht Patricia Franssen, één van de initiatiefnemers, toe. “Daar maken we ons als aanwonenden zorgen over. Er is in deze straat een oversteekplaats voor kinderen en ik hoor van klaar-overs dat daar soms maar net op tijd wordt geremd. Het is een wonder dat er nog niets ernstig is gebeurd.” Haar partner Marco Bonn heeft vrachtwagenchauffeurs wel eens gevraagd waarom zij niet via de A73 rijden. Franssen: “Hun antwoord was dat deze route 4 minuten sneller is.” Het doel van de actie, die woensdag van start is gegaan, is om (vrachtwagen)chauffeurs op een positieve manier bewust te maken van hun rijdgedrag. “We gaan in de straat stickers uitdelen, met daarop de tekst ‘Rij jij ook 50?’, die mensen op hun afvalcontainers kunnen plakken. Ook worden er door de gemeente aan de route borden geplaatst met daarop dezelfde tekst.” Er zijn gesprekken gaande tussen gemeente Horst aan de Maas en provincie Limburg om de N554, nu nog een provinciale weg tussen Horst en Meerlo, over te dragen aan de gemeente. Franssen hoopt dat er dan ook wat gedaan gaat worden aan de verkeerssituatie. “We willen dat echter niet afwachten en nu al iets doen.”
Er is ook al een vervolg van de actie gepland. “We willen over een tijdje in gesprek gaan met bedrijven en hen vragen hun chauffeurs aan te moedigen niet de weg door de kern te rijden. Mocht dit alles niet genoeg zoden aan de dijk zetten, dan kunnen we overwegen om in samenwerking met de politie chauffeurs aan te houden en hen door middel van flyers te informeren.” Omdat in Tienray dezelfde problemen spelen heeft het groepje bewoners contact gezocht met het Dorpsoverleg. “Over een paar weken start daar een soortgelijke actie. We hebben ook de dorpsraad van Meerlo ingelicht en zij ondersteunt onze actie.”