Raad niet tevreden over eigen vergaderstructuur

De gemeenteraad van Horst aan de Maas is niet positief over de vorig jaar ingevoerde vergaderstructuur die ze nu heeft tijdens raadsvergadering. Ze gaf een algemeen gemiddeld cijfer van een 5+, terwijl ze het vorige model een 8+ gaf. Dat bleek uit een enquête van Onderzoeksbureau Van Necker van Naem.

Het onderzoeksbureau publiceerde de resultaten van de enquête op dinsdag 3 september tijdens een raadbijeenkomst. De raadsleden zijn volgens het onderzoeksbureau niet enthousiast over de werkwijze tijdens raadsvergaderingen. Negatieve punten zijn onder andere dat vergaderingen vaak tot in de nachtelijke uren doorgaan en dat belemmert de nachtelijke rust, maar ook het niveau van discussie en alertheid tijdens agendapunten roepen weerstand op.

Wat vooral opvalt uit de enquête is dat de raadsleden de ‘oude’ commissiestructuur een veel beter rapportcijfer geven, dan de nieuwe vergaderstructuur. Dat er iets moet veranderen, is duidelijk, aldus de raadsleden. Het onderzoeksbureau heeft daarom verschillende vergaderingen geobserveerd en heeft daaruit een aantal conclusies getrokken. Eén van de problemen die de onderzoekers zagen was de betogen van de raadsleden vaak te lang zijn. “Een goede pitch duurt één simpele minuut”, legt Gijs Corten, één van de onderzoekers uit. “We zagen dat er veel breedsprakige raadsleden aan het woord waren.” Ook herhalen de (burger)raadsleden vaak veel meningen en feiten, en dat is onnodig volgens het onderzoeksteam.

Een gevolg van de lange raadsvergaderingen is onder andere dat de aandacht van het debat naar de mobiele telefoon verplaatst. “We merkten dat er veel hier in deze zaal hun aandacht verloren en dan maar hun sociale media checkten”, legt Corten uit. “Dat bevordert ook niet het debat, want je hebt je aandacht niet bij de onderwerpen.” De resultaten van het onderzoek zijn openbaar voor de raadsleden en het is aan hen wat zij ermee gaan doen. “Jullie vergaderen echt niet slecht, maar verbetering is zeker wenselijk.” De griffier gaf tijdens de bijeenkomst aan een idee te hebben hoe de vergaderstructuur verbeterd kan worden. Hij presenteert zijn plannen binnen drie weken aan het presidium waarna een concreet plan naar de raad gaat voor goedkeuring.