Leden AVV America willen niet naar sportpark in Meterik

De leden van voetbalclub AVV America hebben op donderdag 4 juli een duidelijk signaal afgegeven met betrekking tot de fusie met RKSV Meterik en de plannen voor de accommodatie die daarbij komen kijken: ze willen niet naar Meterik. In een ledenvergadering stemden 75 leden tegen verhuizing van de voetbalclub naar het sportpark in Meterik, tegenover 30 voor. De leden willen een centrale accommodatie tussen de twee kernen in.

De intentie tot fuseren tussen de twee voetbalverenigingen bestaat al langer en in dat fusieproces was de wens voor een gezamenlijk sportpark tussen Meterik en America in al eerder door beide verenigingen uitgesproken. Een aantal opties is hiervoor bekeken, maar in januari gaf de gemeente in een bijeenkomst al aan dat dit niet mogelijk was. Ook liet de gemeente destijds al weten dat haar voorkeur was om het sportpark van Meterik op te knappen en dat als gezamenlijk sportpark voor AVV America en RKSV Meterik te bestempelen. Mark Geuijen van het bestuur van AVV America: “Maar wij hadden daar geen goed gevoel bij. We zijn lang bezig geweest met de voorbereidingen, zo’n drie jaar, en dan zou het nu opeens niet meer kunnen.” Opnieuw ging AVV America met de gemeente en met experts op het gebied van ruimtelijke inrichting in gesprek. “Uit die gesprekken bleek toen dat één van de opties tussen de kernen in wél mogelijk zou zijn. Het zou wel betekenen dat er een wijziging in het bestemmingsplan moet komen en er vergunningen voor moeten worden afgegeven. Dat heeft niet de voorkeur van de gemeente”, aldus Geuijen.
Een lastig parket voor AVV America dus, dat wel nog steeds de intentie heeft tot fuseren. “Dat is bittere noodzaak, met name omdat we het bij de jeugd anders niet rond krijgen. AVV America en RKSV Meterik hebben momenteel samen net zo veel leden als ze er een paar jaar geleden nog afzonderlijk hadden.” De vraag die oprijst bij het bestuur was: wat nu? “De gemeente wil niet mee die kant op. Betekent dat voor ons dat we er nog steeds vol op in moeten zetten dat die centrale accommodatie er komt en dat we daarbij het risico moeten lopen dat alles uiteindelijk voor niets is? Of gaan we toch voor de accommodatie in Meterik, waarbij we er een aantal voorwaarden bij uithouden, zoals een veilige fietsverbinding?” Bij het bestuur bestond de bereidheid om te onderhandelen over een verhuizing naar Meterik, mede doordat het lange politieke traject de bestuursleden inmiddels enigszins heeft uitgeput. Het bestuur zag echter ook in dat het niets kon beslissen zonder het vraagstuk aan de leden voor te leggen, dus werd er een ledenvergadering georganiseerd. Het geluid vanuit de leden was duidelijk. In de stemming stemden slechts 30 leden vóór verhuizing naar de Meterikse accommodatie. “De andere 75 leden vroegen zich vooral af: waarom moeten wij dan daarheen?”, zegt Geuijen.
Het bestuur van AVV America is zich momenteel aan het beraden over hoe nu verder en wil het duidelijke signaal van de leden absoluut niet negeren. “En we stappen ook niet op”, benadrukt Geuijen. “Dat is iets wat wel meteen werd gezegd, maar dat is echt niet waar.” Ook de fusie met RKSV Meterik komt niet direct in gevaar. “Er is na de vergadering meteen contact geweest met Meterik en ook zij geven aan dat ze die intentie nog steeds hebben. De steun vanuit RKSV Meterik is er.” Na de vergadering was er ook contact tussen AVV America en wethouder Geurts. “Hij gaf aan dat er na het reces opnieuw overlegd wordt. Voor ons betekent dat dat de zomer ook in het teken gaat staan van overleggen. Die samenwerking met RKSV Meterik moet er toch komen. We kampen beide met een tekort aan jeugdleden en we hebben beide een sterk verouderde accommodatie. Het is dus duidelijk dat er iets moet gebeuren. Wat dat precies gaat zijn, dat moet de tijd uitwijzen.”