Begroting: tekort van 1,1 miljoen

Door hogere kosten in de jeugdzorg en hulp in de huishouding komt gemeente Horst aan de Maas 1,1 miljoen euro tekort in haar begroting. Dat maakte de gemeente woensdag 12 juni bekend. Het College van B&W van Horst aan de Maas gaat de komende maanden bekijken hoe het gat kan worden gedicht.

De gemeentelijke begroting wordt meerdere keren per jaar bekeken en waar nodig aangepast. Bij de laatste 'check' werd het tekort van ruim 1 miljoen euro ontdekt op de totale begroting van 11 miljoen. De veranderde bijdrage in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en fors oplopende kosten voor jeugdzorg zijn volgens de gemeente de oorzaak. Vier jaar geleden droeg de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor de Wmo en jeugdzorg over aan de Nederlandse gemeenten.

Eigen bijdrage Wmo
De tekorten op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn ontstaan, doordat er meer vraag is naar deze vorm van zorg. Ook zijn er landelijk andere afspraken gemaakt over de eigen bijdrage. Cliënten die Wmo-ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van hulp in de huishouding, betaalden eerst een eigen bijdrage die gebaseerd was op hun inkomen. Sinds 1 januari is die bijdrage landelijk vastgesteld op 17,50 euro per 4 weken. In sommige gevallen is dat bedrag lager dan wat cliënten nu betalen. Aan de andere kant vragen de aanbieders van hulp in de huishouding weer meer voor hun diensten.

Meer vraag naar jeugdzorg
Binnen de jeugdzorg neemt het aantal verwijzingen en het aantal jeugdzorgcliënten toe, aldus de gemeente. Ook zijn de problemen zwaarder en ingewikkelder. Om die reden voeren de hulpverleners van de gemeente meer gesprekken om de problemen op te lossen. Dit alles zorgde ervoor dat de kosten op het gebied van jeugdzorg veel hoger bleken dan begroot. 

Volgens wethouder Thijs Kuipers heeft het echter ook voordelen dat hulpverleners meer zorggesprekken voeren. Problemen kunnen daardoor volgens Kuipers juist eerder worden aangepakt. "Onze inzet is om zo uiteindelijk zwaardere en duurdere zorg te voorkomen”. 

Investeringen op lange baan
Het college zou al oplossingen voor ogen hebben om het gat in de begroting te dichten. Welke precies, is niet bekendgemaakt. Wel laat het college weten dat een mogelijke oplossing binnen het sociaal domein gevonden kan worden, of ligt bij het doorschuiven van bepaalde investeringen die gepland zijn. Ook wil het college onderzoeken of het mogelijk is om meer inkomsten te genereren.

De komende maanden worden de mogelijkheden om het begrotingsgat te dichten uitgewerkt en doorgerekend. In november wil het college een sluitende meerjarenbegroting voor 2020 voorleggen aan de gemeenteraad.