Raad wil een brede bibliotheek

De nieuwe bibliotheekvisie stond dinsdag 9 april op de agenda van de raadsvergadering. Deze keer mocht de gemeenteraad zeggen wat volgens haar de belangrijkste taken zijn voor de bibliotheek. De partijen pleitten allemaal voor een ‘brede bibliotheek’ met aandacht voor digitalisering en leesbevordering. Wederom nam ’t Gasthoês een prominente rol in tijdens het debat.

De bibliotheek heeft vijf wettelijke kerntaken: ter beschikking stellen van kennis en informatie; bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; organiseren van ontmoeting en debat en kennis laten maken met kunst en cultuur. Aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas dinsdag 9 april de taak om te aangeven welke functies zij het belangrijkste vindt. Hoewel sommige partijen het G-woord probeerden te vermijden, speelde het toch wel degelijk een rol in de discussie. D66+GroenLinks wilde liever eerst een nieuwe bibliotheekvisie opstellen en dan pas bekijken hoe dit in ’t Gasthoês zou passen. “Anders krijg je geen zuiver debat”, aldus Jos Gubbels. SP en PvdA waren echter van mening dat de bieb nu eenmaal niet losgekoppeld kan worden van ’t Gasthoês. Richard van der Weegen (PvdA): “De bibliotheek komt in ’t Gasthoês, dat kunnen we dus niet los zien.”
De partijen waren het erover eens dat de bibliotheek vooral moet inzetten op educatie en het bevorderen van lezen. Ook het bevorderen van digitalisering moet een rol zijn van de bibliotheek. Volgens de VVD moeten daarbij de ouderen niet worden vergeten. Het CDA vond verder dat de bieb geen voortrekkersrol moet spelen in het organiseren van debat. John Jenniskens: “Dat vinden wij mij minder passend voor een bibliotheek. Datzelfde geldt voor kennis laten maken met kunst en cultuur.” Dat vond ook de PvdA. Die pleitte daarnaast voor ruimere openingstijden. Van der Weegen: “Waarom is de bibliotheek niet op zondag open?” SP riep daarnaast bij monde van Bart Cox op de bibliotheek te laten runnen door deskundige vrijwilligers ondersteund door professionals. “Het moet niet zo zijn dat straks vrijwilligers van bijvoorbeeld het Hobbygilde het bibliotheekwerk er nog even bij gaan doen.” De gemeenteraad vergadert dinsdag 16 april nogmaals over de nieuwe bibliotheekvisie. Op 7 mei volgt een raadsvoorstel, waarna op 3 juni een besluit wordt genomen.