'Jeu-de-boulesaccommodatie Horst komt er zeker'

Al sinds 2011 is de jeu-de-boulesclub van Horst bezig met het realiseren van een grote jeu-de- boulesaccommodatie. Nu lijken de plannen toch echt werkelijkheid te gaan worden: de bestemmingsplanwijziging die nog nodig is, komt binnenkort ter inzage. Als er dan geen bezwaren komen, is het de bedoeling dat er in augustus een jeu-de-boulesaccommodatie aan de Gastendonkstraat in Horst ligt.

De accommodatie die er komt, zal bestaan uit een grote hal van 40 bij 15 meter, met tien binnenbanen en dertien banen buiten. De locatie aan de Gastendonkstraat is de elfde locatie die de initiatiefnemers op het oog hebben gehad. Alle andere locaties werden afgewezen door de gemeente, andere verenigingen of instanties, of bleken bij nader inzien toch niet zo geschikt. Toen er aan de Gastendonkstraat een bedrijfsperceel werd gesloten wegens een drugsvondst, werd er door de jeu -de-boulesclub van Horst niet lang getwijfeld. “De dag nadat ze daar hadden geruimd, stonden wij met onze tekening bij de gemeente”, lacht voorzitter Toon Rops. En toen kwam er wel medewerking vanuit de gemeente, na de voorafgaande tien mislukte pogingen.
De locatie is volgens Rops bij uitstek geschikt voor een jeu-de-boulesaccommodatie. “Het ligt binnen Aflsag10, aan een rustige weg. Ook ligt er een mooie groengordel omheen”, legt hij uit. Bovendien brengt de komst van zo’n accommodatie veel voordelen met zich mee. Voor de Horster club betekent het dat er niet meer gependeld hoeft te worden tussen meerdere locaties. Ook is er dan een binnenbaan in de gemeente, iets wat Rops noodzaak noemt: “Horst aan de Maas heeft zo’n tien jeu-de-boulesclubs, maar geen enkele binnenbaan. Dat betekent dat er in de winter amper mogelijkheid is om in de gemeente de sport te kunnen uitoefenen. Als de hal er dadelijk staat, kunnen wij als Horster club daar gebruik van maken, maar ook jeu- de-boulesclubs uit de andere kernen.”
De accommodatie wordt duurzaam, met onder andere zonnepanelen, een warmtepomp en ledverlichting. Ook is het de bedoeling dat alles rolstoeltoegankelijk wordt. “Er komen bij ons ook mensen van Dichterbij en van dagbestedingen boulen. Daar zijn er bij die in een rolstoel zitten en ook zij moeten de baan op kunnen”, zegt Rops. De kosten voor de accommodatie komen uit op ongeveer 270.000 euro. Voor het grootste deel daarvan moet de club zelf zorgen. “We krijgen mogelijk wel duurzaamheidssubsidies vanuit de gemeente van de provincie en vanuit het rijk. Hiervoor zijn de aanvragen reeds ingediend. Het is nog afwachten hoeveel er wordt toegekend. Het Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor heeft verder een bijdrage van 7.500 euro gedaan”, zegt Rops. “Maar ruim 100.000 euro komt vanuit onze eigen spaargelden en we zijn nog druk bezig met de werving van sponsoren en geven obligaties uit. Tot slot wordt een lening bij de bank aangegaan.”
Na jaren van proberen en rompslomp, zijn de plannen nu dus bijna rond. De bouwtekeningen zijn klaar en het terrein is zelfs al gedeeltelijk opgeruimd, zodat er zo snel mogelijk met de bouw gestart kan worden. Het is nu alleen nog de paar weken afwachten of er nog bezwaren komen op de wijziging van het bestemmingsplan. “We zijn de laatste tijd met zo’n vijftien á twintig personen actief bezig geweest om alles te realiseren”, zegt Rops. “Je doet het allemaal samen en nu het lijkt te gaan gebeuren, zijn we daar echt blij mee. Als er geen bezwaren komen, is het de bedoeling dat de accommodatie er in augustus is.”