‘Samen aan een gezonde natuur werken’

Ton Wismans (64) uit Sevenum staat voor de waterschapsverkiezingen op woensdag 20 maart op plaats 20 van de kieslijst voor Water Natuurlijk Limburg. Het is de tweede keer dat hij zich kandidaat heeft gesteld, ook in 2015 deed hij al mee. “Mijn drijfveer is dat ik een gezonde leefomgeving voor onze kinderen en kleinkinderen wil.”

Tijdens de waterschapsverkiezingen wordt het bestuur voor de Nederlandse waterschappen gekozen. Nederland kent 21 waterschappen. Horst aan de Maas behoort tot het waterschap Limburg. “Het waterschap is iets heel belangrijks” zegt Wismans. “Gezond water behoort voor zowel mensen als dieren en planten tot de eerste levensbehoefte. Ik wil er daarom graag een bijdrage aan leveren om het water in ons waterschap schoon te houden.” Zeker met de klimaatverandering die voor de deur staat, is dat volgens Wismans een essentieel iets. “We hebben het afgelopen jaar al meegemaakt: een natte lente en een kurkdroge zomer. Daar moet een waterschap op inspelen. In de lente dient er dan zo veel mogelijk water geborgen worden en in de zomer is het vasthouden van water van belang.” Naast de waterhuishouding, is het waterschap ook verantwoordelijk voor het schoonhouden van het water. “Bij Water Natuurlijk willen we vervuiling bij de bron aanpakken. Bedrijven die vervuild water lozen, daar willen wij op reageren.” Hij vult aan: “Het belangrijkste vind ik dat we samen aan een gezonde natuur werken.”
Wismans heeft altijd al veel met de natuur gehad. “Ik ben opgegroeid aan de Molenbeek in Meerlo. Als kind was ik daar al altijd bezig om kikkers en stekelbaarsjes te vangen. Ook vond ik planten erg interessant”, vertelt hij. En nog steeds is hij erg actief in de natuur. “Zo zit ik bij de Groengroep van Sevenum en ben ik IVN-gids. Voor het waterschap doe ik vrijwilligerswerk als beverwachter. Dat is ontzettend leuk. We proberen ervoor te zorgen dat de bever zo min mogelijk overlast veroorzaakt, maar tegelijkertijd willen we het dier ook kansen geven. Een dammetje van een bever betekent namelijk automatisch wat waterberging.” De combinatie van politiek met natuur zoekt Wismans ook graag op. “Ik sta nu op de lijst voor het Waterschap, maar ook voor GroenLinks ben ik kandidaat tijdens de Provinciale Statenverkiezingen”, licht hij toe. “In de politiek wordt veel besloten en hoe hoger je dan zit, hoe groter de impact van je beslissingen zijn.” Wismans vindt het heel belangrijk dat mensen gaan stemmen op 20 maart. “Waterschappen mogen belastingen heffen”, legt hij uit. “En die moet ook doelmatig gebruikt worden. Daarom is het nodig iedereen gaan stemmen, dan heb je zelf een stem in wat er met je belastinggeld gebeurt.” Hij drukt mensen daarbij op het hart na te denken over de toekomst. “Het waterschap gaat natuurlijk met name over water, maar omdat water met de hele natuur in verbinding staat, zijn we tegelijkertijd ook met de rest van de leefomgeving bezig”, zegt hij. “Mijn vrouw en ik hebben inmiddels een paar kleinkinderen en mijn belangrijkste drijfveer dat ik me op deze manier inzet voor de natuur, is dat ik ook voor hen een gezonde leefomgeving wil.”