‘Ik ben niet bang om mijn mening te uiten’

Winnie Robles uit Broekhuizenvorst staat namens 50PLUS op plek 3 voor de waterschapsverkiezingen. Zij pleit onder andere voor meer betrokkenheid van de burger door betere communicatie.

De in Bergen geboren Winnie Robles (63) groeide op in Den Haag en verhuisde op haar 19e terug naar Bergen. Sinds 2015 woont ze samen met haar echtgenoot in Broekhuizenvorst. De gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum bevindt zich in de achtertuin. Bij dit project, dat als doel heeft de waterproblematiek in de regio als het gaat om hoogwaterbescherming op te lossen, is ook het waterschap betrokken. Robles noemt het een goed voorbeeld waarbij omwonenden nauw bij de plannen zijn betrokken. Want daar schort het volgens haar soms nog aan. “Betrokkenheid van de burger is één van de speerpunten van 50PLUS. Mensen moeten weten dat ze gehoord worden. De communicatie met de burger bij projecten kan beter.” Zelf is Robles actief op Twitter. “Ik vind het leuk om zo kort en bondig mijn zegje te doen. Ik heb dan ook het idee dat ik daarmee mensen weet te prikkelen.”
Robles werd in 2013 lid van 50PLUS. “Ik was op een feestje en je weet wel hoe dat dan op een gegeven moment gaat: ‘Zij in Den Haag…’ en ik dacht bij mezelf: als je zo praat kun je of beter je mond houden of er iets aan doen. Ik heb een mening en ik ben niet bang om die te uiten. Niet achterover leunen en mopperen, maar actief iets doen.” Robles is afgestudeerd analiste in de technische microbiologie en was vóór haar pensionering onder meer werkzaam bij een productiebedrijf in Cuijk. “Dat bedrijf loosde op de Maas en ik was onder andere verantwoordelijk voor de omgevingsvergunning. Mijn interesse in water was er toen al.” Vanuit de partij volgde ze vorig jaar een cursus over het waterschap “Heel interessant vond ik dat. Ik werd alleen maar enthousiaster en besloot me verkiesbaar te stellen.” Het waterschap staat de komende jaren voor grote uitdagingen en volgens Robles is het van belang dat daarbij goed gekeken wordt de kosten in de hand te houden. “Het waterschap werkt vaak met meerdere partijen samen en ik vind dat de kosten dan beter verdeeld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van een dijk, waarbij de provincie aangeeft graag een fietspad aan te willen leggen. Door samen te werken bespaar je kosten, maar dat wil niet zeggen dat het waterschap dan dat fietspad moet betalen. Ook delen we onze kennis en kunde binnen het waterschap met andere landen, bijvoorbeeld voor projecten in derde wereldlanden. Moet dit dan betaald worden door de waterschapsbelasting? Belangrijk is dat wat we doen, goed doen en proberen op de kosten te besparen zonder kwaliteit in te leveren. Daarom pleit ik bijvoorbeeld voor een rekenkamercommissie binnen het waterschap. Er gaat namelijk veel geld in om en iets meer controle zou niet verkeerd zijn.”
50PLUS heeft momenteel één zetel binnen het waterschap. “Ik ben de enige vrouw op de lijst. Het waterschap is een mannenbolwerk, dus het zou een goede zaak zijn als er meer vrouwen bijkomen. Ik hoop dat ik word gekozen, maar de andere kandidaten zijn ook heel goed. Ik zeg niet dat je per se op een vrouw moet stemmen, maar hou het wel in je achterhoofd. Ik ben in elk geval heel gemotiveerd en denk dat ik wel een aanwinst kan zijn voor het waterschap”, lacht ze.