‘Op zoek naar een middenweg’

Ton Besouw uit Grubbenvorst staat voor de waterschapsverkiezingen op woensdag 20 maart op plaats 2 van de kieslijst van Waterbelang Horst-Helden-Beesel. Hoewel hij al veel bestuurlijke ervaring heeft, is dit de eerste keer dat hij kandidaat is voor het waterschapsbestuur.

In het verleden vervulde Ton al aardig wat andere bestuurlijke functies. Als bestuurslid van Landschap Horst aan de Maas kwam hij vaker met het waterschap in aanmerking en na een cursus vanuit het waterschap werd zijn interesse nog verder aangewakkerd. “Toen heb ik besloten om me kandidaat te stellen.” Ton heeft hiervoor jaren in het bestuur gezeten van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, iets waar hij inmiddels mee gestopt is. “Ik heb een agrarische achtergrond en ben zelf landbouwer”, vertelt hij. “Maar zo wil ik me tijdens de waterschapsverkiezingen niet per se profileren. Ik wil juist de verbinding maken tussen landbouw en natuur.” Dat die twee goed samen kunnen gaan, heeft Ton bijvoorbeeld ervaren tijdens de herinrichting van de Molenbeek rondom de Diepeling in Castenray. “Daar was echt een goede samenwerking tussen boeren en het waterschap en dan zie je ook dat die twee best in redelijke harmonie samen kunnen gaan.”
Ton staat op plaats 2, dus de kans dat hij uiteindelijk één van de zetels in het waterschapsbestuur in mag nemen, is aanwezig. Hij vindt het belangrijk om als bestuurder op zoek te gaan naar compromissen, niet alleen op het gebied van landbouw en natuur, maar ook op andere gebieden. “In de politiek zie je veel mensen die erg zwartwit denken. Ik wil juist proberen om er meer samen uit te komen, om de middenweg te zoeken” zegt hij. “In tijden van veel regen moeten we er bijvoorbeeld voor zorgen dat het water voldoende weg kan stromen en rustig weg kan zakken in de grond. Zo kan het grondwaterpeil, dat door de droogte van afgelopen zomer nog steeds ruim een halve meter beneden het normale peil zit, ook weer in orde komen. Echter is het ook belangrijk om genoeg water te bergen, zodat we in tijden van droogte niet met een watertekort komen.” Ook wil Ton het belang van de burger in het oog houden. “De natuur is heel belangrijk en daar moet zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. Het waterschap moet het qua financiën echter het alleen hebben van belastingen en het moet voor de burger ook betaalbaar blijven.”
Wat voor Ton van belang is, is dat mensen zich meer bewust worden van het belang van water en van ons waterverbruik. “Het is voor iedereen heel normaal geworden dat we schoon water hebben en we zijn er helemaal aan gewend dat er altijd water uit de kraan komt. In veel landen is dat heel anders, maar dat realiseren we ons niet. Dat we gewoon water hebben, is voor ons vanzelfsprekend.” Daarom is het volgens Ton ook van groot belang dat burgers gaan stemmen. “Veel mensen denken dat het waterschap alleen maar gaat over het meanderen van beekjes en dergelijken. Het waterschap gaat echter ook over de waterzuivering en daar heeft iedereen mee te maken. Daarom moet iedereen ook komen stemmen. Het waterschap gaat iedereen aan en als je gaat stemmen, heb je inspraak in het waterbeleid.”