'Je moet dicht bij de mensen staan'

Peter Elbers uit Grubbenvorst wil lef tonen tijdens de aankomende Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart. Hij komt uit op nummer negen van de lijst voor zijn partij VVD. “Je moet lef tonen, problemen benoemen en ze gaan oplossen.”

Volgens Elbers moeten we als Limburgers trots zijn op onze eigen identiteit. “We hebben hier een bruisend verenigingsleven, (de meesten) vieren carnaval en het OLS komt in Sevenum. Op deze tradities mogen we best trots zijn. Er heerst zoveel negativiteit om ons heen en we moeten leren meer positief te denken.” Het OLS heeft een belangrijke betekenis voor Elbers. Hij is namelijk bezig om een fonds voor initiatieven zoals het schuttersfeest te regelen. “Het OLS is immaterieel nationaal cultureel erfgoed. Dit is een belangrijk gegeven. Daarom ben ik bezig, met onze VVD-collega’s in Den Haag, om te kijken of we een landelijk fonds kunnen oprichten voor deze evenementen die tot het nationaal cultureel erfgoed behoren. Stel dat het feest geteisterd wordt door een enorme regenbui, dan kan dit catastrofale gevolgen hebben. Zo’n fonds kan helaas niet meer voor dit jaar in Sevenum gerealiseerd worden, maar voor de volgende editie zou dat mooi zijn.” Elbers vindt het belangrijk om lef te tonen in de politiek. “Je moet problemen benoemen en ze oplossen. Gewoon helder zijn, schouders eronder en aan de slag. Gewoon doen. Ook in mijn activiteiten binnen de partij wil ik dat laten zien. Stel ik word gekozen met voorkeurstemmen, dan ga ik ook de Provinciale Staten in.” Volgens Elbers moeten lijstduwers die met voorkeursstemmen worden gekozen ook hun zetel accepteren. “Als je je verkiesbaar stelt en dan veel voorkeurstemmen krijgt, moet je de zetel ook accepteren. Je schaadt het vertrouwen van de kiezer als je jezelf verontschuldigt en niet je zetel inneemt.”
Een ander belangrijk punt tijdens de verkiezingen vindt Elbers de verdere ontwikkeling van Greenport Venlo. “Het gebied moet een grotere toegevoegde waarde krijgen in Noord-Limburg. Er werken nu vooral mensen die na het werk weer vertrekken. En de logistieke bedrijven hebben ook niet veel binding met de regio. Ik vind bijvoorbeeld dat we moeten streven naar de komst van bedrijven waar we als regio ook iets aan hebben. Noem het een kwaliteitsslag. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding. Daarbij krijgt de agrarische sector in deze regio dan ook nieuwe mogelijkheden. De mensen die er gaan werken en hier wonen, besteden hun inkomen dan ook grotendeels in deze regio. Het verhoogt tevens de loyaliteit van de werknemers, het zijn immers mensen uit de regio.” Naast de bedrijvigheid in het gebied, wil Elbers zich blijven inzetten voor een station
Greenport Venlo/Grubbenvorst. “Greenport is lastig bereikbaar voor werknemers. Via een goede verbinding met een nabij liggend station, is het veel beter bereikbaar.”
In verkiezingstijd posters plakken of op borden naast wegen zetten, heeft volgens Elbers geen nut. “Je moet dicht bij de mensen staan. Daarom bel ik liever bij willekeurige mensen aan en vraag of ze even tijd hebben om met mij in gesprek te gaan. Misschien een minder effectieve manier van stemmen ophalen, maar wel persoonlijk en inhoudelijker.”