Ondernemingsraad NLW Groep sleept directie voor de rechter

De ondernemingsraad van de NLW Groep stapt naar de rechter omdat de directie weigert een externe adviseur in te schakelen voor het oplossen van conflicten. NLW Groep is een werkbedrijf dat voor de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas de sociale werkvoorziening regelt. Zij hebben als taak mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan passend werk.

Er is al enige tijd onenigheid tussen de directie en de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft al meerdere malen bij de directie haar onvrede geuit over de gang van zaken. De ondernemingsraad wil om de kwesties op te lossen een externe juridische adviseur inschakelen. Daarvoor heeft het de handtekening van directeur Peter Fleuren nodig. Hij weigert vooralsnog deze te geven. Daarop heeft de raad besloten een gang naar de rechter in te zetten.
"Ik ben het niet eens met de noodzaak en redelijkheid van het inschakelen van een externe adviseur. Met name de hoge kosten die hiermee samenhangen zijn een struikelblok. Ik wil wel heel graag in gesprek met de ondernemingsraad om dit op te lossen zodat een gang naar de rechter niet nodig is. Ik ga ze dan ook nogmaals uitnodigen om bij elkaar te komen", aldus Fleuren.
Voor Fleuren is het niet helder waarom de raad niet eerst met de directie in gesprek is gegaan en meteen een gang naar de rechter heeft aangekondigd. Ook relativeert hij de problemen die er leven. "Het ziekteverzuim is al behoorlijk gedaald sinds we met een nieuwe arbo-dienst werken." Ten aanzien van het gebrek aan (passend) werk stelt hij: "Er zijn inderdaad wel eens dagen dat er minder werk is, maar dit is zeker geen structureel probleem. Daarbij zou het dan gaan om 30 van de 1000 werknemers. Verder proberen we het werk zo interessant mogelijk te maken, maar het kan zijn dat sommige werknemers dit wel eens anders ervaren. Ik denk dat dat in ieder beroep wel zo is."
De directie van NLW Groep, die jaarlijks zo'n 1 miljoen euro van de gemeenten ontvangt, wordt gecontroleerd door een bestuur waar de portefeuillehouders van de drie gemeenten zitting in hebben.