Afslag10 aan de slag met sport en gezondheid

25-1-2018 door: Redactie
Afslag10 gaat aan de slag met verschillende initiatieven op het gebied van sport, beweging en gezondheid. Op deze manier wil Afslag10 de leefbaarheid in Horst aan de Maas ondersteunen.

Onder leiding van Ton Hagens, Reinier Meesters en Marc Wijnen is er een werkgroep Sport en Beweging gestart. Deze werkgroep gaat zich onder andere richten op het verhogen van het aantal actieve 55-plussers en de strijd tegen overgewicht. Ook gaat ze beginnen met een voorbereidend onderzoek naar de factoren die voor jeugd van 12 tot 18 jaar belangrijk zijn om al dan niet te blijven sporten. Naast deze werkgroep, is er ook een werkgroep gezondheid. In samenwerking met deze werkgroep gaat Afslag10 een laagdrempelig sport- en beweegaanbod creëren.

Dit aanbod moet in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen tot stand komen. Zo worden de sport- en beweegvoorzieningen bijvoorbeeld beter benut. Meer informatie over de werkgroepen en initiatieven is te vinden op www.afslag10.nl

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie