Geothermieproject CaliforniŽ gestaakt

31-5-2018 door: Redactie
Een van de twee projecten waarmee aardwarmte wordt geproduceerd in het kassengebied CaliforniŽ in Grubbenvorst, is stilgelegd. Volgens de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de veiligheid op de langere termijn niet gewaarborgd.

Bij geothermie wordt warm water omhoog gepompt uit de diepe ondergrond van de aarde. De warmte die zich daar bevindt, kan bijvoorbeeld gebruikt worden om kassen te verwarmen. Voor de productie van aardwarmte zijn twee putten nodig. Een waarmee het water omhoog wordt gepompt en een tweede om het weer naar beneden te pompen. De SodM publiceerde in 2017 de Staat van de sector Geothermie. Daarin stelde zij dat hoewel geothermie een duurzaam vorm van energie is, de veiligheid niet in het geding moet komen. Een nadeel van boren bij natuurlijke breuken is bijvoorbeeld dat de kans op het veroorzaken van aardbevingen groter is.

De ondernemer produceerde sinds de zomer van 2013 aardwarmte. Dit gebeurde vlakbij een seismisch actieve breuk (Tegelenbreuk). De initiatiefnemer mocht onder strenge voorwaarden tijdelijk gebruik maken van de injectieput op deze plek. Er werden drie putten geboord, waarvan er één geheel en één gedeeltelijk verstopt zijn geraakt tijdens het testen van de putten. De ondernemer heeft sinds december 2013 tijdelijk toestemming gekregen van SodM om de gedeeltelijk verstopte derde productieput te gebruiken als injectieput voor een periode van maximaal 4 jaar. Zo kreeg het bedrijf de gelegenheid om de verstopping in de oorspronkelijke tweede injectieput te verhelpen. Eind 2017 bleek dat de verstopping niet te verhelpen is. “En met één functionerende put kun je geen aardwarmte produceren”, stelt een woordvoerder van SodM.

De ondernemer heeft vervolgens een wijziging van de vergunning bij het Ministerie van Economische Zaken aangevraagd om, na aanpassing, de derde put langdurig te gaan gebruiken. In april heeft SodM aan het ministerie laten weten dat de voorgestelde aanpassingen aan de derde put de veiligheid, bij langdurige gebruik, onvoldoende kan borgen en er geen concreet zicht meer is op legalisatie. Daarop heeft de ondernemer besloten, na een gesprek met SodM, de productie van aardwarmte te staken. Het tweede aardwarmteproject in kassengebied Californië loopt nog wel steeds.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie