Aanleg ontsluitingsweg bedrijventerrein Tienray

15-3-2018 door: Redactie
In Tienray is een start gemaakt met de aanleg van de ontsluitingsweg van de Spoorstraat via de Boerenovenweg naar de Nehobolaan. Deze verbinding moet er voor gaan zorgen dat het bestemmingsverkeer rechtsreeks het bedrijventerrein kan bereiken.

Door het aanleggen van de ontsluitingsweg, gaat er straks minder verkeer door het centrum, denkt gemeente Horst aan de Maas. Wethouder Vostermans Bob: “Ik ben blij dat we nu verder kunnen gaan met de realisatie van de ontsluitingsweg. Het is de een belangrijke volgende stap in de realisatie van de ruimtelijke visie voor Tienray.” Na het realiseren van de ontsluitingsweg op het industrieterrein zijn ook de bedrijfskavels klaar voor uitgifte aan kleine zelfstandigen en MKB-bedrijven. In 2015 werd door het College van B&W besloten om de ruimtelijke toekomstvisie op Tienray gefaseerd uit te voeren. Supermarkt Jan Linders is verhuisd naar de Boerenovenweg, de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten is gerealiseerd aan de Nehobolaan. De volgende fase is uitgeven van de bedrijfskavels en het realiseren van een groenstructuur als buffer tussen een mogelijke uitbreiding van het woongebied en het bedrijventerrein. Alle ontwikkelingen zijn in nauw overleg met het Dorpsoverleg en de inwoners van Tienray besproken, aldus de gemeente.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie