Aan de slag na Floriade

11-10-2012 door: Redactie
“De Floriade zit erop. Het werk kan beginnen.” Woorden van deze strekking werden uitgesproken door de voorzitter van de Regio Venlo, waarnemend burgemeester van Venlo, de heer Wim Dijkstra. Hij doelde daarmee op het voorwerk dat met de Floriade is verricht voor het op de kaart zetten van de regio. Ook onze gemeente wil verdere kansen benutten voor initiatieven op lokaal niveau.

Horst aan de Maas heeft gedurende de Floriade breed ingezet op activiteiten die de gemeente eigen waren. Vanuit de speerpunten agribusiness, toerisme, recreatie en leefbaarheid is een uitgebreid lokaal plan van aanpak ten uitvoer gebracht.

Sleutelwoord van al deze activiteiten was verbinding. Tijdens de Floriade werden deze verbindingen ook zichtbaar. Bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten, geïnitieerd door Horst aan de Maas, in de Innovatoren. Of tijdens bezoeken van Nederlandse en buitenlandse delegaties aan bedrijven in Horst aan de Maas. De samenwerking van veertien ondernemers, het Toeristisch Platform en de gemeente in de gezamenlijke stand in Het Huis van de Smaak. Het paviljoen dat met grote overtuiging werd uitgeroepen tot de ’beste inzending van de Floriade 2012’.

Ook voor Horst aan de Maas zit de Floriade er dus op, maar gaat het eigenlijke werk nog beginnen. In feite is dat begin al gemaakt. Contacten zijn gelegd. Het eerste landenbezoek aan Zuid Korea is al een feit en ook lokaal zijn er acties uitgevoerd, die een duidelijke verwijzing zijn naar de tijd die nog gaat komen. Neem de unieke Floriade-tas, waarmee het midden- en kleinbedrijf van Horst aan de Maas zich op de kaart heeft gezet. Niet alleen een aanlokkelijke inhoud, maar vooral ook het eigen en speciaal voor Horst aan de Maas gemaakte ontwerp van de tas maakte het tot een collectors-item, dat in no-time enthousiaste eigenaren in Horst aan de Maas vond.

Op de tegoedbonnen die de inwoners daarvoor moesten inleveren werd gevraagd naar een paar regels tekst over de Floriade en Horst aan de Maas. Als je dan vele honderden keren achter elkaar leest, in allerlei verschillende bewoordingen, dat het een succesverhaal is, dan maakt je dat trots en geeft dat mogelijkheden voor de toekomst. En waren dat nou niet juist twee hele belangrijke doelstellingen die Horst aan de Maas zich bij aanvang van de Floriade had gesteld? Doelen, die zijn vertaald in lokale Floriade-activiteiten, waar inwoners, en bedrijven van Horst aan de Maas zich van hun beste kant hebben laten zien. Missie geslaagd en nu vervolgstappen zetten naar het volgende mooie doel! Net als ten tijde van de Floriade nu ook weer gericht op bijvoorbeeld de economische spin-off voor Horster ondernemers. Maar ook activiteiten die als smeerolie kunnen worden gezien voor de levendigheid in onze lokale gemeenschap.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie