Hogere garantiestelling voor viering 800 jaar

8-2-2018 door: Redactie
Gemeente Horst aan de Maas staat voor een bedrag van maximaal 326.000 euro garant voor de viering van 800 jaar Horst aan de Maas in 2019. Dat werd dinsdagavond 6 februari tijdens de gemeenteraadsvergadering besloten.

De totale kosten voor de viering in 2019 worden nu geraamd op 560.449 euro. Het stichtingsbestuur hoopt in totaal 435.000 euro aan subsidies en fondsen te kunnen werven, waarvan 200.000 euro van gemeente Horst aan de Maas, samen met een garantiesubsidie. Eerder wilde het College van B&W voor maximaal 100.000 euro garant staan. “Dit zorgt voor een inspanningsverplichting voor de stichting om voldoende sponsoren te vinden”, liet wethouder Ger van Rensch eerder weten.

Stichting Horst aan de Maas 800 vond dit bedrag echter te laag, aldus voorzitter Arie Stas. Volgens haar zouden daardoor de plannen voor de viering niet uitvoerbaar zijn. Tijdens de raadsvergadering dienden SP, CDA en PvdA een voorstel om een maximaal garantstelling van 326.000 euro te verlenen. Hoewel alle partijen aangaven achter de viering te staan, ging dit voorstel voor Essentie en D66 te ver. Uiteindelijk stemden SP, CDA en PvdA voor, Essentie en D66 waren tegen het voorstel.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie