Ik heb een droom

23-2-2018 door: Redactie
Als ik aan de gemeente Horst aan de Maas voor de komende vier jaar denk, dan heb ik een droom.

Dat we als gemeente meer gaan zorgen voor hen die onze hulp nodig hebben, door meer een beroep te doen op professionals en mantelzorgers echt meer te gaan ontlasten. Geld voor zorg wordt niet aan andere zaken uitgegeven. Dat we wel voldoende koop- en vooral huurwoningen hebben voor onze ouderen en vooral jongeren, waardoor deze geen vijf jaar op een woning hoeven te wachten. Arbeidsmigranten zijn daarbij geen woonurgenten. We investeren in handhaving. We zijn een betrouwbare gemeente die handhaaft daar waar nodig is en wel zonder aanzien des persoons. Dat we zorgen voor een goede spreiding van arbeidsmigranten en statushouders over, maar ook in, de wijken en dorpen, zodat de integratie bevorderd wordt. We bevoordelen bepaalde burgers niet meer door hen voor een appel en een ei gebouwen te verkopen, zoals de Kasteelboerderij. Dat we blijven zorgen voor goede voorzieningen in de dorpen in de vorm van scholen, accommodaties die we multifunctioneel inzetten. Beschikbare gelden worden eerst daarvoor ingezet. Dat zwembad De Berkel blijft bestaan, we hierin investeren zodat we nog zeker 20 jaar vooruit kunnen tegen lage lasten. Sluiten van De Berkel betekent het weggooien van vele miljoenen. Dat veiligheid, milieu en leefomgeving veel belangrijker worden bij plannen, zelfs belangrijker dan economische winst voor bedrijven. (Vrij naar Martin Luther King) Wil je deze droom mee waarmaken, stem dan in maart op de SP.

Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie